OZE w mojej miejscowości – Konkurs Plastyczny

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego zaprasza dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych z leżących na terenie objętym
działalnością Związku do udziału w konkursie plastycznym pt.: OZE w mojej miejscowości

Plakat konkursu

Regulamin konkursu

Zgoda niepełnoletniego uczestnika

Metryczka

Skip to content