OZE w mojej miejscowości – nagrody specjalne dla szkół

Po rozstrzygnięciu konkursu plastycznego „OZE w mojej miejscowości” nastąpiło posumowanie zaangażowania szkół w ww. konkursie.

 Najaktywniejsze placówki (po jednej z każdej gminy Związku), które złożyły największą ilość prac zgodnych z regulaminem otrzymają zestawy eksperymentalno-edukacyjne pn. „Odnawialne źródła energii – mały zestaw”. To zestawy przeznaczone do zastosowania w procesie dydaktycznym w szkołach podstawowych. Pozwalają przy pomocy prostych eksperymentów na pokazanie i wyjaśnienie od podstaw zasad funkcjonowania ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, turbin wodnych, e-pojazdów, ogniw paliwowych oraz systemów magazynowania energii.

Po szczegółowym skatalogowaniu prac, zestawy trafią do:

– w gminie Dydnia: Zespołu Szkół w Niebocku,

– w gminie Nozdrzec: Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach,

– w gminie Dynów: Szkoły Podstawowej w Łubnie,

– w mieście Dynów: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

– w mieście i gminie Dubiecko: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dubiecku,

– w gminie Krzywcza: Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie,

– w mieście i gminie Jawornik Polski: Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu

– w gminie Błażowa: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kąkolówce,

– w gminie Hyżne: Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Gajcego w Szklarach.

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego raz jeszcze dziękujemy za udział.

Zwycięskim szkołom gratulujemy.

O sposobie i formie przekazania zestawów poinformujemy zainteresowane szkoły.

Skip to content