1 2 3 4 5 6

Kalendarium


PartnerzyLicznik odwiedzin: 3026626

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Tablica na trasie rowerej
5. Zagrożenia wynikające z istnienia wysypiska śmieci (Oczyszczalnia Ścieków w Witryłowie)

5. Zagrożenia wynikające z istnienia wysypiska śmieci (Oczyszczalnia Ścieków w Witryłowie)

Zagrożenia wynikające z istnienia wysypiska śmieci:

1. Codzienna działalność człowieka sprawia, że każdy z nas każdego dnia wytwarza odpady. Ze względu na nieprzydatność wielu rzeczy lub ich zużycie nazywa się je odpadami lub śmieciami.
Odpady możemy podzielić na grupy:
Odpady organiczne (obierki po warzywach i owocach, skorupki jaj);
Odpady nieorganiczne (folie, szkło, metale, papier, plastiki, substancje ciekłe i inne).
Do odpadów nieorganicznych zalicza się tak zwane odpady niebezpieczne, którymi są: świetlówki, baterie, oleje silnikowe, pojemniki po farbach i lakierach, kineskopy, przeterminowane leki.

2. Zagrożenia wynikające z istnienia wysypiska śmieci:

- Woda stanowi naturalny rozpuszczalnik. Kiedy pada deszcz wypłukuje ze sterty śmieci różne substancje, w tym także szkodliwe, które dostają się do gleby i wód gruntowych, skąd trafiają do ujęć wody pitnej. Substancje szkodliwe z wysypisk mogą przemieszczać się w ten sposób na bardzo duże odległości, powodując skażenie wody i gleby w odległych miejscach.
- Gnijące substancje organiczne na wypisku śmieci są źródłem nieprzyjemnych zapachów, w wyniku wydzielania się trujących gazów jak: siarkowodór i metan.
- Wysypisko śmieci stanowi dogodne warunki dla rozwoju much, komarów i szczurów, roznoszących choroby.
- Odpady zjadane przez zwierzęta mogą prowadzić do ich śmierci, a odłamki szkła, metali, mogą kaleczyć zwierzęta, sznurki prowadzą do splątania nóg, zwłaszcza ptaków.
- Istnienie wysypisk śmierci obniża walory krajobrazowe i estetyczne terenu.
W ciągu roku produkujemy w gospodarstwach domowych piramidę śmieci o wymiarach: podstawa kwadratowa, blok 1 km, a wysokość 45 piętrowy budynek.

3. Wiele odpadów można wykorzystać powtórnie (recykling). Dlatego należy oddzielić od pozostałych odpady nadające się do powtórnego wykorzystania. Możemy rozdzielać i kierować do odzysku następujące odpady: szkło białe i kolorowe, aluminium i inne metale, papier, folie bezbarwne, baterie i akumulatory, butelki plastikowe ze znakiem PET.
Według ekspertów około 50% mieszkańców Polski korzysta z firm usługowych zajmujących się wywozem śmieci. Druga połowa społeczeństwa pozbywa się odpadów, wywożąc je na wysypiska śmierci lub na tzw. ,,dzikie” wysypiska, bądź do lasu, pobliskiego rowu, bagna.
Możemy znacznie zmniejszyć ilość produkowanych przez nas śmieci, poprzez ich segregację. Zmniejszymy w ten sposób ilość odpadów na wysypiskach śmieci, zmniejszy się liczba wysypisk śmieci, a krajobraz zyska na estetyce, nie będą ,,znikać ” pofałdowania terenu (pozyskiwanie żwiru), będzie więcej lasów. Od nas samych zależy ile będzie śmieci.

Zmobilizujmy się, aby ich było jak najmniej!

- 208 kg odpadów produkuje Polak w ciągu roku,
- 10 000 000 kg szkła trafi na wysypisko śmieci, jeżeli każdy Polak wyrzuci po dżemie jeden słoik w ciągu roku,
- 17 drzew wymaga wyprodukowanie jednej tony papieru,
- 90 ton papieru z odzysku można wytworzyć ze 100 ton makulatury,
- w 100% można ponownie przerobić produkty ze szkła,
- 500 lat może trwać rozkład jednej butelki plastikowej wyrzuconej na śmietnik,
- 1 milion litrów wody może zostać zanieczyszczony przez 1 litr oleju silnikowego,
- 35 paczek jednorazowych pieluszek produkuje się z jednego ściętego drzewa,
- 2 mln ptaków i ssaków wodnych ginie rocznie od połknięcia plastikowych odpadów,
- 1 m3 ziemi może skazić zawarty w bateriach alkalicznych 1 gram srebra.

powróć do mapy trasy rowerowej... | powróć do listy tablic na trasie rowerowej...

 

 

 

WCZYTYWANIE