„Czyste Powietrze jest w naszym interesie”

Dynów, 27.02.2023

Rozpoczęła się akcja „Czyste Powietrze jest w naszym interesie” – kampania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze dla społeczności Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Kampania ma na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród grupy dzieci, młodzieży oraz mieszkańców terenów należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w zakresie wiedzy dotyczącej wszystkich możliwych do realizacji sposobów obniżania niskiej emisji, promowania alternatywnych źródeł energii oraz przeciwdziałaniu traktowania śmieci jako paliwa.
Przez szereg wydarzeń takich jak konferencje, warsztaty, lekcje terenowe, konkursy, stoiska edukacyjne chcemy przekonać dzieci i młodzież a także społeczeństwo o szkodliwości działań przyczyniających się do zanieczyszczania powietrza.

Śledźcie naszą stronę już niebawem więcej informacji na temat kampanii.

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Skip to content