Władze Związku

Zgromadzenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego:

Jacek Grzegorzak – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko
Adrian Skubisz – Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Bożena Chorążak- Wójt Gminy Dydnia
Stanisław Żelaznowski – Wójt Gminy Nozdrzec
Wojciech Piech – Wójt Gminy Dynów
Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów
Wacław Pawłowski – Wójt Gminy Krzywcza
Stanisław Pytlowany – Delegat Gminy Dydnia (do 26.06.2024 r.)
Rafał Czopor – Delegat Gminy Dydnia (od 27.06.2024 r.)
Jacek Stochmal – Delegat Gminy Dynów
Anna Marszałek – Delegat Miasta Dynów
Jacek Hendzel – Delegat Miasta i Gminy Dubiecko
Maria Pawłowska – Delegat Gminy Krzywcza
Andrzej Wróbel – Z-ca Burmistrza Błażowej
Paweł Kruczek – Delegat Gminy Błażowa
Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy Hyżne
Dionizy Leśniak – Delegat Gminy Hyżne
Łukasz Kawaliło – Burmistrz Jawornika Polskiego
Krzysztof Pinkowicz – Delegat Gminy Jawornik Polski

Zarząd Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego:

Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Wojciech Piech – Zastępca Prezesa Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Wacław Pawłowski – Członek Zarządu
Stanisław Żelaznowski – Członek Zarządu
Bożena Chorążak – Członek Zarządu
Bartłomiej Kuchta – Członek Zarządu
Łukasz Kawaliło – Członek Zarządu
Andrzej Wróbel – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Anna Marszałek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Stanisław Pytlowany – Członek Komisji
Jacek Hendzel – Członek Komisji

Zgromadzenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego:

Jacek Grzegorzak – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko
Adrian Skubisz – Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Alicja Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia
Stanisław Żelaznowski – Wójt Gminy Nozdrzec
Wojciech Piech – Wójt Gminy Dynów
Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów
Wacław Pawłowski – Wójt Gminy Krzywcza
Stanisław Pytlowany – Delegat Gminy Dydnia
Jacek Stochmal – Delegat Gminy Dynów
Maria Chudzikiewicz – Delegat Miasta Dynów
Jacek Hendzel – Delegat Miasta i Gminy Dubiecko
Maria Pawłowska – Delegat Gminy Krzywcza
Andrzej Wróbel – Z-ca Burmistrza Błażowej
Paweł Kruczek – Delegat Gminy Błażowa
Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy Hyżne
Dionizy Leśniak – Delegat Gminy Hyżne
Stanisław Petynia – Wójt Gminy Jawornik Polski
Marek Makarski – Delegat Gminy Jawornik Polski

Zarząd Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego:

Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Wojciech Piech – Zastępca Prezesa Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Alicja Pocałuń – Członek Zarządu
Stanisław Żelaznowski – Członek Zarządu
Wacław Pawłowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Maria Chudzikiewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Stanisław Pytlowany – Członek Komisji
Jacek Hendzel – Członek Komisji

Zgromadzenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego:

Wiesław Bembenek – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Wójt Gminy Dubiecko
Marian Zabój – Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
Krystyna Sówka – Wójt Gminy Dynów
Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów
Wacław Pawłowski – Wójt Gminy Krzywcza
Stanisław Pałys – Delegat Gminy Dydnia
Franciszek Pilip – Delegat Gminy Dynów
Andrzej Kędzierski – Delegat Miasta Dynów
Jacek Hendzel – Delegat Gminy Dubiecko
Maria Pawłowska – Delegat Gminy Krzywcza

Zarząd Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego:

Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Krystyna Sówka – Zastępca Prezesa Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Jerzy F. Adamski – Członek Zarządu
Antoni Gromala – Członek Zarządu
Wacław Pawłowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Pałys – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jacek Hendzel – Członek Komisji
Andrzej Kędzierski – Członek Komisji

Zgromadzenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego:

Zbigniew Blecharczyk – Przewodniczący Zgromadzenia, Wójt Gminy Dubiecko
Stanisław Guzik – Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia, Delegat Gminy Nozdrzec
Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
Adam Chrobak – Wójt Gminy Dynów
Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów
Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
Witold Szpytman – Wójt Gminy Krzywcza
Jacek Hendzel – Delegat Gminy Dubiecko
Stanisław Pałys – Delegat Gminy Dydnia
Bożena Banaś – Delegat Gminy Krzywcza
Wiesław Kozubek – Delegat Gminy Dynów
Andrzej Śmietana – Delegat Miasta Dynów

Zarząd Związku:

Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu
Adam Chrobak – Zastępca Prezesa Zarządu
Jerzy F. Adamski – Członek Zarządu
Antoni Gromala – Członek Zarządu
Witold Szpytman – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Pałys – Przewodniczący Komisji
Bożena Banaś – Członek Komisji
Wiesław Kozubek – Członek Komisji

Zgromadzenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego:

Zbigniew Blecharczyk – Przewodniczący Zgromadzenia, Wójt Gminy Dubiecko
Stanisław Guzik – Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia, Delegat Gminy Nozdrzec
Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
Adam Chrobak – Wójt Gminy Dynów
Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów
Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
†Zofia Lekka – Wójt Gminy Krzywcza
Witold Szpytman – Wójt Gminy Krzywcza (od 1 stycznia 2009 roku)
Jacek Hendzel – Delegat Gminy Dubiecko
Stanisław Pałys – Delegat Gminy Dydnia
Franciszek Stadnik – Delegat Gminy Krzywcza (do 31 grudnia 2008 roku)
Janusz Czarnecki – Delegat Gminy Krzywcza (od 1 stycznia 2009 roku)
Jacek Stochmal – Delegat Gminy Dynów
Andrzej Śmietana – Delegat Miasta Dynów

Zarząd Związku:

Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu
Adam Chrobak – Zastępca Prezesa Zarządu
Jerzy F. Adamski – Członek Zarządu
Antoni Gromala – Członek Zarządu
†Zofia Lekka – Członek Zarządu
Witold Szpytman – Członek Zarządu (od 1 stycznia 2009 roku)

Komisja Rewizyjna:

Franciszek Stadnik – Przewodniczący Komisji (do 31 grudnia 2008 roku)
Janusz Czarnecki – (od 1 stycznia 2009 roku)
Jacek Hendzel – Członek Komisji
Jacek Stochmal – Członek Komisji

Zgromadzenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego:

Zbigniew Blecharczyk – Przewodniczący Zgromadzenia, Wójt Gminy Dubiecko
Stanisław Guzik – Zastępca Przewodniczącego, Delegat Gminy Nozdrzec
Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
Adam Chrobak – Wójt Gminy Dynów
Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
Anna Kowalska – Burmistrz Miasta Dynów
†Zofia Lekka – Wójt Gminy Krzywcza
Wiesław Bembenek – Delegat Gminy Dubiecko
Krystyna Grzegorzak – Delegat Gminy Dynów
Maciej Jurasiński – Delegat Miasta Dynów
Stanisław Pałys – Delegat Gminy Dydnia
Wacław Sobol – Delegat Gminy Krzywcza

Zarząd Związku:

Anna Kowalska – Prezes Zarządu
Adam Chrobak – Zastępca Prezesa Zarządu
Antoni Gromala – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Krystyna Grzegorzak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
†Zofia Lekka – Członek Komisji Rewizyjnej
Maciej Jurasiński – Członek Komisji Rewizyjnej

Zgromadzenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego:

Stanisław Jureczko – Przewodniczący Zgromadzenia, Wójt Gminy Dubiecko
Stanisław Gierula – Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia, Delegat Gminy Nozdrzec
Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
Adam Chrobak – Wójt Gminy Dynów
Krystyna Dżuła – Burmistrz Miasta Dynów
Anna Jamrozik – Wójt Gminy Jawornik Polski
Wiesław Marchel – Wójt Gminy Nazdrzec
Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga
Krystyna Grzegorzak – Delegat Gminy Dynów
Maria Pieniądz – Delegat Gminy Jawornik Polski
Wojciech Barański – Delegat Miasta Dynów
Jerzy Bury – Delegat Gminy Dubiecko
Andrzej Kocaj – Delegat Gminy Dydnia
Antoni Marcinek – Delegat Miasta i Gminy Kańczuga

Zarząd Związku:

Wiesław Marchel – Prezes Zarządu
Adam Chrobak – Zastępca Prezesa Zarządu
Krystyna Dżuła – Członek Zarządu
Anna Jamrozik – Członek Zarządu
Jacek Sołek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Bury – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Barański – Członek Komisji Rewizyjnej
Maria Pieniądz – Członek Komisji Rewizyjnej

Zgromadzenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego:

Zbigniew Blecharczyk – Przewodniczący Zgromadzenia, Wójt Gminy Dubiecko
Janusz Pańko – Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia, Wójt Gminy Nozdrzec
Anna Jamrozik – Wójt Gminy Jawornik Polski
Anna Kowalska – Burmistrz Miasta Dynów
Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga
†Stanisław Woźny – Wójt Gminy Dynów
Wojciech Barański – Delegat Miasta Dynów
Stanisław Gierula – Delegat Gminy Nozdrzec
Stanisław Jureczko – Delegat Gminy Dubiecko
Kazimierz Łuczyk – Delegat Gminy Jawornik Polski
Antoni Marcinek – Delegat Miasta i Gminy Kańczuga
Witold Wardziński – Delegat Gminy Dynów
Maciej Wojtaszek – Delegat Miasta Dynów

Zarząd Związku:

Anna Kowalska – Prezes Zarządu (do 16 stycznia 1998 roku)
Maciej Wojtaszek – Prezes Zarządu (od 16 stycznia 1998 roku)
Jacek Sołek – Zastępca Prezesa Zarządu
Stanisław Gierula – Członek Zarządu
Anna Jamrozik – Członek Zarządu (do 16 stycznia 1998 roku)
Kazimierz Łuczyk – Członek Zarządu (od 16 stycznia 1998 roku)
†Stanisław Woźny – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Jureczko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Antoni Marcinek – Członek Komisji Rewizyjnej
Anna Jamrozik – Członek Komisji Rewizyjnej (od 16 stycznia 1998 roku)
Maciej Wojtaszek – Członek Komisji Rewizyjnej (do 16 stycznia 1998 roku)