List intencyjny

Dynów, dn. 02.09.2003 r.

 

Dotyczący przystąpienia wszystkich powiatów, miast i gmin leżących nad Sanem, a także administracji rządowej, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Euroregionu Karpaty, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wszystkich Parków Krajobrazowych położonych w dolinie Sanu, Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i innych instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz wszystkich funduszy, działających na rzecz ochrony środowiska do wspólnego programu ochrony wód Sanu oraz jego zlewni „Błękitny San” na odcinku od granicy polsko-ukraińskiej po ujście do Wisły przed płynnymi i stałymi odpadami komunalnymi poprzez budowę i modernizację kolektorów sanitarnych i oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne, a także infrastruktury z nimi związanej.

Inicjatorem i koordynatorem programu jest Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Celem projektu jest kompleksowa ochrona wód Sanu i jego zlewni na Podkarpaciu, co jest związane z rozwojem turystyki i agroturystyki, dodatkowymi miejscami pracy, produkcją zdrowej żywności, rozwojem handlu i usług.

Korzyści globalne dla regionu Podkarpacia, Polski i Europy to: czyste środowisko, uratowanie niektórych gatunków flory i fauny zwiazanej z rzeką San, rozwój województwa podkarpackiego, czysta Wisła oraz mniej skażeń w Bałtyku.

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Z poważaniem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Prezes Zarządu Związku
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          mgr Anna Kowalska