Konferencja inaugurująca Kampanię “Czyste powietrze jest w naszym interesie”

Niebocko, 2 marca 2023 r

Dnia 2 marca 2023 roku w Domu Strażaka im. św. Floriana w Niebocku odbyła się konferencja podczas, której zainaugurowaliśmy projekt pn. „CZYSTE POWIETRZE JEST W NASZYM INTERESIE – kampania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze dla społeczności Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego”, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Celem startującej kampanii jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród grupy dzieci, młodzieży oraz mieszkańców terenów należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w zakresie wiedzy dotyczącej wszystkich możliwych do realizacji sposobów obniżania niskiej emisji, promowania alternatywnych źródeł energii oraz przeciwdziałaniu traktowania śmieci jako paliwa.

Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas, wpierając jednocześnie naszą inicjatywę parlamentarzyści: senator Alicja Zając, posłowie Adam Śnieżek i Piotr Uruski; władze wojewódzkie w osobach Wojewody Ewy Leniart oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza i członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka; samorządowcy: Starostwie z Brzozowa, Sanoka i Przeworska; burmistrzowie i wójtowie z Hyżnego, Błażowej, Jawornika Polskiego, Dydni, Nozdrzca, Dynowa, Dubiecka, Krzywczy i Haczowa a także Nadleśniczy Nadleśnictw: z Dynowa, Kańczugi, Strzyżowa, Brzozowa i Birczy.

Przybyłych gości powitała Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Burmistrz Miasta Dynów Zygmunt Frańczak, a następnie w cele, założenia oraz poszczególne etapy kampanii wprowadziła uczestników Renata Kaniuczak – koordynator projektu.

Na wstępie konferencji głos zabrała Ewa Leniart, która podziękowała za rozwijanie działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w kontekście dbania o jakość powietrza na terenie Pogórza Dynowskiego, które dysponuje bogatymi walorami przyrodniczymi i dużym potencjałem turystycznym. Następnie Stanisław Kruczek w imieniu Marszałka zapewnił o wsparciu finansowym dla inicjatyw proekologicznych i możliwościach montażu finansowego tych przedsięwzięć, a Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Rzeszowie pogratulował nam pomysłu i życzył osiągniecia zakładanych efektów w trakcie realizacji.

Podsumowaniem pierwszej części konferencji była premiera filmu „Diabeł Łańcucki”, poprzedzona komentarzem Jacka Komudy, autora powieści na kanwie której powstał film. Jeszcze przed pokazem filmowym Sławomir Kwoka – Prezes Fundacji Ułani Króla Jana w krótkiej prezentacji przedstawił koncepcję powołania marki promocyjnej dla regionu obejmującego ZGTPD, a Edyta Żyła Fundator zaprezentowała działalność Fundacji w oparciu o kultywowanie tradycji polskiej jazdy i kawalerii, jak również tradycji kulinarnych.

Przed przerwą kawową na „scenie” Domu Strażaka wystąpiła najmłodsza grupa Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina” działająca przy Zespole Szkół w Niebocku, prezentując wiązankę tańców lasowiackich.

W drugiej części, po przerwie zaprezentowane zostały następujące wystąpienia:
• Czyste Powietrze” – prezentacja programu oraz plany i perspektywy w zakresie dalszych działań dotyczących ochrony środowiska – Adam Skiba – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
• Stan środowiska w województwie podkarpackim ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza w świetle badań Państwowego Monitoringu Środowiska – Beata Michalak – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie
• „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 – prezentacja programu regionalnego” – Elwira Sączawa – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
• Możliwości, dopuszczalne formy współpracy oraz plany inwestycyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie na terenach objętych działalnością ZGTPD – Jan Mazur – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej
• Perspektywy współpracy z samorządami oraz planowane inwestycje na terenie ZGTPD – Stanisław Serwatka – Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie.
Konferencję podsumowali Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia, Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynów oraz Jacek Grzegorzak Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko oraz zaprosili wszystkich uczestników na tradycyjny obiad wzorowany na staropolskich przepisach.

Organizacja takiego wydarzenia nie odbyłaby się gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu instytucji i osób. Z tego miejsca słowa podziękowania kierujemy do:
– Rafała Czopora Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni wraz z pracownikami – Agnieszką Stadnik, Aleksandrą Siedlecką, Anną Wójcik, Bożeną Howorko, Witoldem Adamskim i Wojciechem Wojnarem;
– Koła Gospodyń Wiejskich z Niebocka w składzie: Zofia Kostecka, Agata Skiba, Maria Myćka, Aleksandra Wanic, Barbara Dżoń;
– Alicji Pocałuń Wójt Gminy Dydnia i pracowników Urzędu w osobach: Emilia Trześniowska, Tomasz Żaczek, Grzegorz Cipora,
– Beaty Dżoń, Ewy Gola i Beaty Ziółkoś-Florek – Dyrekcji i opiekunów Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina” z Niebocka,
– druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocka.

Skip to content