Konkurs plastyczny „Czyste powietrze otacza mnie – Pocztówka z Pogórza”

Dynów, 8 maja 2023 roku

Zapraszamy dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych z leżących na terenie Związku do udziału w konkursie plastycznym

„Czyste powietrze otacza mnie – Pocztówka z Pogórza”

organizowanym przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego wraz z gminami ZGTPD, w ramach realizacji zadania pn. „CZYSTE POWIETRZE JEST W NASZYM INTERESIE – kampania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze dla społeczności Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego”.

Patronatem Honorowym konkurs objęli Pan Zygmunt Frańczak Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz Pan Jacek Grzegorzak Przewodniczący Zgromadzeni Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Zadanie konkursowe będzie polegało na przygotowaniu pracy dowolną techniką plastyczną – plakatu – w formie pocztówki z hasłem promującym (format A3) ilustrującego temat konkursu.

Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:
• Kat. A: klasy I-III;
• Kat. B: klasy IV-VI;
• Kat. C: klasy VII-VIII.


Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem przyczyn i skutków zanieczyszczeń atmosferycznych powietrza oraz sposobów jego ochrony.
Więcej informacji o terminach i obowiązkowe załączniki dotyczące konkursu do pobrania poniżej:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Skip to content