Stragan Ekologiczny z wizytą na Dożynkach w gminach Krzywcza, Dydnia i Błażowa

Czas podsumować ostatnie imprezy plenerowe jakie odbyły się w gminach członkowskich Związku.

Zgodnie z tradycją w drugiej połowie sierpnia oraz we wrześniu odbywają się święta plonów zwane dożynkami. Wraz z ofertą Straganu Ekologicznego gościliśmy na Dożynkach Gminnych gminy Krzywcza w Ruszelczycach (20 sierpnia 2023 r.), Gminy Dydnia w Jabłonce (27.08.2023 r.) oraz w Gminnych Dożynkach w Błażowej (3.09.2023 r.). Są to jedne z ważniejszych wydarzeń kalendarza imprez kulturalnych na terenie gmin. To również wyjątkowy czas w rolniczym kalendarzu wegetacyjnym, kiedy zostały zebrane roślinne płody oraz plony zbóż – najważniejszych upraw na wsi, bo zapewniających codzienny chleb. Wymagały one odpowiedniej oprawy czyli podziękowania za zbiory. Profesjonalnie przygotowane imprezy miały charakter dziękczynny i bardzo religijny. Prezentowano wieńce, roślinne płody i plony zbóż oraz przekazywano je wybranym instytucjom i osobom. Oczywiście nie zabrakło popularnego zwyczaju obdarowywania się chlebem z mąki pozyskanej z ostatnio zebranego zboża. Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie na to szczególne wydarzenie.

Stragan Ekologiczny promuje postawy ekologiczne w ramach kampanii „CZYSTE POWIETRZE JEST W NASZYM INTERESIE”, która dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Fotografie: Renata Kaniuczak

Skip to content