POLSKI ŁAD (edycja VIII) – OTRZYMALIŚMY KOLEJNE DOFINANSOWANIE

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, który zrzesza osiem gmin i trzy miasta Podkarpacia, położone w obrębie czterech powiatów: Dydnię i Nozdrzec (powiat brzozowski), miasto Dynów, miasto i gminę Błażowa oraz gminy Hyżne i Dynów (powiat rzeszowski),miasto i gminę Dubiecko, gminę Krzywcza (powiat przemyski) oraz gminę Jawornik Polski (powiat przeworski) otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja VIII na realizację zadania: Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w wysokości 8 000 000,00.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m. in. budowę otwartych stref aktywności oraz zagospodarowanie turystyczne terenów pod kątem rozwoju turystyki pieszej, wodnej i rowerowej na terenie całego Związku.

Więcej informacji już niebawem.

Skip to content